.

Interview Holbox InstoreOnly

April 2015, Amsterdam

Voor een artikel in het vakblad InstoreOnly zijn wij, samen met Bastiaan Baas (Motivaction), geïnterviewd over het inzetten van neuro tools om shopper gedrag in kaart te brengen.

Eyetracking en het brein

Shoppers beloven dingen te doen, maar doen zelden de dingen die ze beloven.” Deze ontnuchterende tekst die in strijd lijkt met de goede bedoelingen van de mensheid staat op een affiche die één van de deuren van het Amsterdamse Validators siert. Dat is een onderneming die zich bezighoudt met eyetracking, waarbij men onderzoekt hoe visuele en tekstuele boodschappen werken op het brein van de shopper. De uitnodiging voor het bezoek bij Validators dankt ‘Instore Only’ aan het bekende onderzoeksbureau Motivaction uit de Nederlandse hoofdstad, dat voor een keur van grote merken onderzoeken verricht naar consumenten- en shoppergedrag. De samenwerking tussen beide partners, waarvan Validators het neuropsychologische deel en Motivaction het kwalitatieve deel voor haar rekening neemt, is uniek in Europa….

Heatmap schap

Erik Prins

Erik Prins

Managing Partner

✆ +31 (0) 20 820 3663
✉ erik.prins@validators.nl