Vijf tips voor een effectievere Out-of-Home creatie

 

OOH is een zeer krachtig marketinginstrument. Meerdere contacten per dag, een groot bereik en goed in te zetten voor verschillende doelgroepen, allemaal positieve kenmerken van het Out-of-Home mediumtype. Wanneer je buiten bent is de kans ontzettend groot dat je in aanraking komt met één van de vele vormen van buitenreclame. Helaas wordt deze sterke manier van adverteren (nog) niet optimaal benut door veel adverteerders. Als onderzoeker passeer ik vaak een uiting waarvan ik denk “wat zonde van het geld”. Voorkom dat je in één van de valkuilen trapt en zorg met een goede creatie dat jouw OOH campagne optimaal effect behaald.

Opvallendheid en communicatiekracht zijn essentieel

Ieder mediumtype heeft zijn eigen sterke en zwakke punten. Buitenreclame heeft als minpunt dat het communicatiemoment naar een consument relatief kort is, tussen de 1 en 2 seconden. Een groot voordeel is dat je met een goede OOH-campagne zeer veel contactmomenten bewerkstelligt, mede doordat er meer dan 100.000 buitenreclame objecten door heel Nederland zijn. Essentieel in de effectiviteit van buitenreclame is het opvallen van de uiting in het straatbeeld en tegelijkertijd binnen deze korte tijdspanne het merk en de boodschap kunnen communiceren. Om adverteerders een paar handvatten te bieden, geven wij in dit artikel een aantal tips en tricks die helpen om de opvallendheid en merk en boodschap overdracht te verbeteren.

Eenduidige en krachtige boodschap

Binnen 1 à 2 seconden moet helder zijn wat je wilt communiceren, gebruik dus geen hele zinnen maar een korte en krachtige propositie. Het menselijk oog is in staat om maximaal 5 woorden per seconde te lezen. Ondanks dat uitingen met lange zinnen gedoemd zijn te mislukken, zien we ze nog te vaak terug in het straatbeeld.

Lange zinnen en meerdere boodschappen in een uiting veroorzaken een overkill aan informatie. Een consument neemt niet de tijd om alles te lezen en hoe meer op de uiting staat, hoe minder wordt onthouden. Het is beter om één boodschap duidelijk aan alle voorbijgangers over te brengen, dan drie verschillende boodschappen bij 10 procent.

Less is more

Dit geldt in veel gevallen voor OOH-uitingen. Onderstaande abri valt veel beter op in het straatbeeld wanneer de auto op een egale achtergrond wordt afgebeeld in vergelijking met een drukke, stadse of beboste achtergrond. Een te drukke uiting valt weg in de chaotische wereld waarin buitenreclame uitingen worden geplaatst. Uit eyetracking onderzoek bleek dat dit invloed heeft op hoe de uiting verder wordt bekeken. 96% kijkt bij een rustige abri (afbeelding 2) naar de auto, terwijl dit bij een drukke abri (afbeelding 1) slechts 70% is. Ook veroorzaakt de extra aandacht een hogere merk en boodschap overdracht.

Afbeelding 1

Afbeelding 2

  • Peugeot rustige ABRI (afbeelding 2) 96%
  • Peugeot drukke ABRI (afbeelding 1) 70%
Bart Massa

Bart Massa

Business Manager

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ook bij onderstaande uitingen is het verschil in opvallendheid groot. Afbeelding 4 scoort zeer hoog op opvallendheid, terwijl afbeelding 3 amper op weet te vallen. Binnen het straatbeeld trekt de rustige uitstraling van de poster de aandacht en wordt die aandacht ook vastgehouden. Dit is essentieel in het proces om merk- en boodschap over te brengen.

Gebruik aandachttrekkende elementen

Vele onderzoeken hebben al aangetoond dat wij sneller kijken naar een afbeelding van een persoon of een dier, dan naar een foto van een glanzend broodrooster; aandachttrekkende elementen dus. Op de creatie van afbeelding 3 zijn wel mensen afgebeeld, maar door de houding en doordat er geen duidelijke gezichten te zien zijn, heeft een voorbijganger meer tijd nodig heeft om dit als mensen te herkennen. Dit gaat ten koste van de kostbare tijd die een consument besteedt aan een uiting. In de visual op afbeelding 4 is in een oogopslag te zien dat er een familie wordt afgebeeld, waardoor meer tijd/aandacht over blijft voor de andere elementen in de creatie.

Afbeelding 3

Afbeelding 4

Denk goed na over lettering, kleur en contrast

Het gebruikte lettertype kan een uiting maken of breken. Zinnen in enkel hoofdletters zijn moeilijker te lezen maar trekken wel beter de aandacht. Overweeg dus het gebruik van kapitalen en kleine letters goed en zet dit zorgvuldig in. Daarnaast is aan te raden om gebruik te maken van gangbare lettertypen die rustig en overzichtelijk zijn, zodat de leesbaarheid van de boodschap optimaal is. Een derde aspect is de kleur van de tekst. Zorg voor een goed contrast tussen de teksten en de achtergrond. Gebruik bij voorkeur geen grijs, omdat dit een laag contrast heeft met veel andere kleuren.

Afbeelding 5

Communiceer het merk duidelijk

Binnen no-time moet een consument herkennen dat de uiting afkomstig is van het merk. Het herkenbaar maken van een merk kan op verschillende manieren en de meest gangbare manier is het vermelden van het merklogo. Minder bekende bedrijven doen er goed aan om het merk bovenin de uiting een prominente plek te geven. A-merken kunnen wegkomen met een minder aanwezige locatie, zoals meer onderin de uiting. Een ondersteunende factor in het overbrengen van het merk zijn packshots (productafbeeldingen) en het gebruik van huisstijl kleuren. Een groene poster met de afbeelding van een herkenbaar glas bier zal snel geassocieerd worden met Heineken.

Val op, communiceer en converteer

De tips en trucs in dit artikel dragen in grote mate bij aan het inzetten van een succesvolle buitenreclamecreatie. Uiteraard geldt dat ieder merk en campagne een andere ultieme creatie heeft. Het belang van het ontwikkelen van een eigen format en OOH-huisstijl is daarom van groot belang.

De 5 tips op een rij:

  1. Communiceer een duidelijke boodschap.
  2. Less is more, communiceer alleen de benodigde informatie/visuals.
  3. Zorg voor aandachttrekkende elementen, zoals personen en dieren.
  4. Denk bij teksten aan de leesbaarheid, gebruik van lettertypen, lettergroottes en contrasten.
  5. Gebruik visuals die het merk ondersteunen en huisstijl kleuren.

Buitenreclame is en blijft een fantastisch medium. Ontwikkel de creatie dus met zorg en oog voor deze punten en denk daarbij altijd vanuit de consument.