Uit onderzoek van Ngage Media, Kinetic en Validators blijkt dat grote digitale schermen nog beter in staat zijn de aandacht vast te houden, waardoor er een hogere kans is op een emotionele respons – die bovendien ook nog intensiever is. Dat resulteert vervolgens in een hogere merkherkenning. Om dit te onderzoeken werd naast real-life eyetracking ook een biometrische techniek ingezet: een primeur binnen OOH-onderzoek.

Er zijn veel verschillende factoren die de waarde van een OOH-object kunnen bepalen – dit onderzoek is een stap in de richting van de kwantificatie van één van die factoren, namelijk impact. Op verschillende locaties waar zich zowel grote digitale schermen van Ngage Media als kleine digitale of statische objecten bevonden (abri-formaat), liepen 54 proefpersonen rond met een eyetracking-bril om hun kijkgedrag vast te leggen. Ook droegen zij een Skin Conductance-sensor, waarmee de fysiologische en emotionele impact van OOH-schermen en posters kon worden gemeten (door middel van huidgeleiding). Het gebruik van een dergelijke biometrische techniek is een primeur voor OOH.

Grote schermen beter bekeken én meer emotie
De Ngage-schermen werden meer en intensiever bekeken: een contact met een groot scherm bleek gemiddeld uit meer fixaties te bestaan dan een contact met een klein scherm (2,4 versus 1,7). Dat betekent dus dat de grote digitale schermen van Ngage Media de aandacht van de passant beter vast wisten te houden.

Door het kijkgedrag vervolgens uit te lijnen met de emotionele respons, werd inzichtelijk dat digitale schermen emotionele responsen oproepen die gemiddeld 1,55x sterker waren dan bij kleine schermen. Deze emotionele respons werd gemeten door middel van een sensor op de vingers van de respondenten, die veranderingen in elektrische geleiding op de huid volgt. Het gaat dan om pieken in arousal: veranderingen in emotionele responsen veroorzaakt door omgevingsfactoren, zoals het zien van bijvoorbeeld een uiting op een scherm. Gekeken werd of en wanneer proefpersonen meer gingen zweten, aangezien zweten een aanduiding is voor psychologische of fysiologische opwinding.


Veldwerk op Amsterdam CS.

Van aandacht en emotie naar merkherinnering
Omdat grotere formaten de aandacht beter vasthielden, gaf dat een hogere kans op een emotionele respons – een die bovendien ook intensiever was – wat vervolgens leidde tot een betere merkherinnering. Ook uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat high arousal ads leiden tot een hogere brand awareness en (daardoor) tot een hogere koopintentie1,2.

Het belang van arousal
Adverteerders zijn erbij gebaat dat hun uitingen de aandacht weten te trekken én vervolgens een emotionele respons opwekken. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat uitingen tot zoveel mogelijk arousal leiden, want dat vergroot (de kans op) een hogere brand awareness en daarmee een grotere koopintentie. Naast een sterke creatieve uiting kan dus ook de inzet van grote digitale OOH-schermen hierin een belangrijke rol spelen, zoals is gebleken uit dit onderzoek. Respondenten gaven bovendien aan de grote schermen mooi te vinden.

Arousal: een nieuwe maat voor effect?
Binnen OOH-onderzoek was het meten van arousal een first, maar ook binnen andere mediumtypen is nog weinig onderzoek gedaan op basis van biometrische technieken. In een Australisch onderzoek3 naar TV-reclames bleek dat arousal over het algemeen afneemt zodra het reclameblok begint. Wel bleken sommige cues, zoals packshots, later tijdens de commercials in staat om nog wat arousal op te wekken. In dat opzicht lijken OOH-schermen in het onderzoek van Kinetic, Ngage Media en Validators beter in staat te zijn om impact te genereren, aangezien die juist arousal opwekken zodra mensen een uiting zien – en niet zorgen voor een dip in arousal.

Onderzoeksbureau Validators is enthousiast over het gebruik van arousal als maatstaf: “Met deze toepassing van biometrische technieken krijgen we nog meer inzicht in het onbewuste consumentengedrag. Gaaf dat we dit nu voor Out of Home kunnen toepassen, dat biedt mogelijkheden om nieuwe inzichten te verkrijgen in de effecten van het mediumtype!” aldus Merel Zandvliet, Client Consultant bij Validators.

De toekomst zal uitwijzen of arousal vaker als nieuwe maatstaf gebruikt zal worden, maar feit is dat het in dit recent uitgevoerde OOH-onderzoek een interessante factor bleek om de impact van groot formaat Digital Out of Home aan te tonen.

Groot formaat DOOH bleek uitermate geschikt om te zorgen voor die hoge arousal die noodzakelijk is voor de stap naar merkherkenning en koopintentie. Zeker in omgevingen met informatie-overload is dat van groot belang en met dit onderzoek zijn we weer een stapje dichterbij gekomen in het kwantificeren van de impact van grote digitale schermen.

1 Belanche, D., Flavián, C., & Pérez-Rueda, A. (2014). The influence of arousal on advertising effectiveness. Measuring Behavior 2014, 32-36.

2 Chi, H. K., Yeh, H. R., & Yang, Y. T. (2009). The impact of brand awareness on consumer purchase intention: The mediating effect of perceived quality and brand loyalty. The journal of international management studies, 4(1), 135-144.

3 How biometrics can track attention to TV ads, March 2019, warc.com (full article published in the Journal of Advertising Research)

Wil je meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Merel.

Merel Zandvliet

Merel Zandvliet

Client Consultant

06 44 07 56 06
Merel.Zandvliet@validators.nl