Campagne

Advanced Media Analytics 
Er zijn verschillende analyses die inzicht geven in de effectiviteit van campagnes op basis van online kwalitatief onderzoek. In de contactfrequentie-analyse meten we hoe vaak een consument in aanraking is geweest met de campagne.  

Door het mediaschema en mediaprofiel met elkaar te matchen, wordt een contactkans berekend. Daarmee maken we diepteanalyses op de campagne KPI’s. Een consument komt niet alleen in aanraking met een campagne via de betaalde kanalen, maar ook via de website, customer service en word of mouth of in het straatbeeld. In onze geavanceerde media-analyse valideren we zo nauwkeurig mogelijk op contacten én effecten.  

Communication Analytics (CA): data science op campagneeffecten 
Communication Analytics is een volledig data-gedreven onderzoek dat met media uitzendschema’s, websitebezoek en specifieke KPI’s (verkoop, winkelbezoek) te combineren met behulp van statistische patroonherkenning (machine learning) de effectiviteit van de mediamix meet.   

De vorm van marketing mixed modeling berekent de bijdrage van media in concrete kosten per bezoeker (cpv) of kosten per order (cpo). Hiermee rekenen we de effectiviteit van de mediamix nauwkeurig door, zodat er optimalisatiemogelijkheden ontstaan. Inmiddels heeft Validators ruim 700 miljoen euro aan campagne media inzet gevalideerd, waarmee we een omvangrijke benchmark hebben opgebouwd. 

Campagne effectmeting met online onderzoek 
Online onderzoek leent zich uitstekend voor het bepalen van zichtbaarheid van reclame in verschillende mediumtypes. Met herkenning en het onthouden van de reclames wordt het effect bepaald tussen de exposed en de non-exposed groep (wel of niet gezien). In de meer geavanceerde vorm wordt een vooraf- (0-meting) en een achteraf meting (1-meting) gedaan. Dit is een pragmatisch onderzoek waarmee je het effect van je campagne in kaart brengt. 

Effect campagne op mentale marktpositie  
Campagnes die op lange termijn het merk naar een hoger niveau moeten tillen, meten wij op andere wijze. Belangrijk hierbij is het achterhalen of de relevantie van het merk kan stijgen door inzet van de campagne. Geïnspireerd door het gedachtengoed van Byron Sharp maken we hier een CEP framework waarin we gedurende een langere periode de relevantie van jouw merk volgen.

Benchmark 
Resultaten zeggen niets zonder de uitkomsten te kunnen vergelijken met scores uit je branche. Validators werkt voor de top-200 adverteerders en beschikt over een zorgvuldig opgebouwde benchmark voor campagne-effectiviteit.   

Wil je hierover meer weten? 
Neem dan vooral contact op met Martin.

Martin Leeflang

Martin Leeflang

CEO & founder

06-21 25 34 60

Martin.Leeflang@validators.nl