CASE: Ticketveiling

Ook in e-commerce draagt offline communicatie bij in het genereren van webtraffic

TicketVeiling is een veilingsite waar mensen online kunnen bieden op tickets voor recreatieve uitstapjes. De inkomsten van TicketVeiling worden volledig on­line gegenereerd. Om nieuwe klanten te werven, wordt veel gebruik gemaakt van offline recla­mecampagnes. De effectiviteit van offline reclames is moeilijker te meten dan de effectiviteit van on­line reclames, waardoor de effectiviteit tot nu toe slechts geanaly­seerd is op naamsbekendheid.

Uitdaging: kunnen online en offline communicatie elkaar versterken?
TicketVeiling vroeg Validators advies te geven over een herallocatie van het totale reclamebudget. De mate waarin herverdeling plaatsvindt wordt bepaald op basis van de effectiviteit van zowel offline als online activite­iten op webbezoeken en conversie.

Enkele resultaten van het onderzoek

  • Ongeveer 29% van het mediabudget kan geheralloceerd worden; de meeste winst is te behalen in het televisiebudget.
  • Het verbeteren van de opmaak van de outdoor middels Eyetracking levert een mediabesparing op van ongeveer 50%.
  • Het gelijktijdig inzetten van tv en outdoor versterkt elkaar niet; het beïnvloedt elkaar zelfs in negatieve zin. Er komen gemiddeld genomen zelfs 24% minder bezoekers op de website.
  • Televisie werkt goed om nieuwe bezoekers naar de website te trekken, terwijl radio juist effectief is om bestaande klanten te activeren.
  • Televisiereclames zijn het meest efficiënt rond de volgende tijdstippen 10:00-16:00 en 21:00, radio juist rond 12:00 en tussen 19:00-21:00.
  • Radio 538, Q-music en Radio Veronica zijn het meest kostenefficiënt.

Wil je meer weten over dit onderzoek?
Neem gerust contact op met:

Bart Massa
06-30404297
Bart.Massa@validators.nl