Door pre-testing een verbeterde website

Doelstelling van Wageningen UR was om bij vier verschillende klantgroepen te rade gaan over de knelpunten in het design, navigatie en content om zo de website te optimaliseren. Uit dit usability onderzoek kwamen een aantal belangrijke conclusies naar voren. Op basis van deze resultaten zijn er gelijk een aantal aanpassingen aan de website gedaan voordat deze live ging. Vervolgens was er de vraag: hoe effectief is de website in de eerste fase en wat moet nog verbeterd worden? Aan de hand van online statistieken is daarom het klik- en scrollgedrag van anonieme bezoekers in kaart gebracht.

User Experience: Een kwalitatief en exploratief onderzoek met eyetracking is uitgevoerd onder vier specifieke doelgroepen van Wageningen UR: studiekiezers, klanten, overheid en ambtenaren. Het onderzoek bestond uit drie onderdelen:

  1. Eyetracking opdrachten
  2. Interview (Retrospective Thinking Out Loud)
  3. Vragenlijst (Voorkeur linkformulering en merkbeleving)

De aanpak
Elke doelgroep kreeg een aantal opdrachten die ze uitvoerden op de website. Daarbij was het scherm aangesloten op een eyetracker en is het kijkgedrag op de website in kaart gebracht. Vervolgens kregen ze tijdens het interview hun eigen eyetrackingfilmpje terug te zien waarbij de interviewer vragen stelde over het kijk- en klikgedrag (Retrospective Thinking Out Loud). Tot slot kregen ze linkformuleringen en likeability statements voorgelegd in een vragenlijst.

Click & Scroll: Nadat de website live is gegaan hebben we gedurende een week op negen webpagina’s van Wageningen UR online statistieken bijgehouden om het klik- en scrollgedrag in kaart te brengen. Dit onderzoek is uitgevoerd onder anonieme webbezoekers van deze pagina’s.

Het resultaat
Uit het User Experience onderzoek kwamen een aantal belangrijke adviezen naar voren over de lay-out, structuur en navigatie. Een aantal adviezen uitgelicht:

  • Creëer meer rust, met name op de homepagina
  • Pas de naamgeving van de hoofdnavigatie aan
  • Zorg dat studiekiezers sneller een overzicht van de opleidingen te zien krijgen

Het complete rapport heeft geleid tot een aantal belangrijke aanpassingen op de website. Het Click & Scroll onderzoek leverde vooral informatie op over het soort bezoeker van de website. Zo lijkt het erop dat de doorsnee bezoeker van de website van Wageningen UR een doelgerichte bezoeker is met een specifieke zoekvraag en niet zozeer een oriënterende bezoeker. Juist de combinatie van het User Experience onderzoek en de Click & Scroll statistieken leverde een compleet beeld op van de effectiviteit van de website. Waar sommige resultaten een belangrijke bevestiging van vermoedens over knelpunten vormden, kwamen er ook nieuwe inzichten naar boven waar zowel de Fabrique als Wageningen UR mee aan de slag konden. Benieuwd naar het resultaat? Neem een kijkje op WageningenUR.nl