Grootschalig Mixed Marketing Modeling onderzoek: RTV effectief voor websitebezoek

En ook jij kan data science gebruiken om ATL effect te optimaliseren!

Op 13 juni 2018 publiceerden Screenforce en RAB de resultaten van het Double Proof onderzoek. In dit onderzoek is voor 13 bekende adverteerders vastgesteld wat hun radio- en TV-campagnes hebben opgeleverd aan websitebezoek. Voor de mediabranche in het algemeen een mooie stap voorwaarts omdat offline media nog steeds een beetje het karakter heeft van een black box. Je stuurt je boodschap de ether in, krijgt een lijstje met geschat bereik terug maar weet eigenlijk nog steeds niet wat nou het effect is geweest van al deze inzet. Laat staan dat je inzicht krijgt in welke knoppen je aan kunt draaien om je campagnes verder te optimaliseren

Marketing omarmt data science
Maar ook voor de wereld van marktonderzoek is deze publicatie zeer positief nieuws. Het inzicht dat data science een ontzettend krachtig middel is om campagne-effect mee te meten wordt inmiddels breed omarmd, en terecht. Er is ontzettend veel data beschikbaar die diepgaand inzicht in de werking van je campagne kan geven, mits je weet hoe je deze kan gebruiken. We gaan niet liegen: het is geen makkelijk proces wat je even opzet. Toen Validators in 2013 begon met de ontwikkeling van een mixed marketing modeling methode (Communication Analytics) waren we ontzettend blij met de eerste modellen, in 2014 al bekroond met een ESOMAR nominatie. Maar nu, bijna 4 jaar later, ontwikkelen we nog steeds volop door aan onze methode omdat het altijd beter en sneller kan. Want: sneller is belangrijk. Belangrijk omdat je nú aan de slag wilt met recente inzichten en belangrijk, omdat de kosten behapbaar moeten blijven. Door snelheid één van onze kernwaardes te maken, hebben we sinds het begin zowel de kosten als de doorlooptijd met 75% kunnen reduceren. Het resultaat: voor iets minder dan € 9k leveren we inzicht in het effect en de ROI van je ATL campagne en de bijdrage van de verschillende mediumtypes.

Resultaten toegespitst op jouw merk
Ieder merk is uniek, heeft een eigen visie op communicatie en je zal daardoor zien dat ook het effect van de campagnes heel merk-eigen is. In het Double Proof onderzoek zien we dat er voor elk van de 13 adverteerders dezelfde set beïnvloedingsfactoren is gebruikt en vervolgens alle resultaten gemiddeld worden. In dit onderzoek een begrijpelijke keuze; een van de doelstellingen was om aan te tonen dat RTV in het algemeen effect heeft op websitebezoek. Maar als adverteerder wil je juist het interessante stuk diepgang waar je een concrete optimalisatiestap uit kunt formuleren, toegesneden op jouw merk. Ieder merk doet hard zijn best om onderscheidend te zijn en dat betekent dat er ook voor elk merk een unieke set beïnvloeders is die het succes van de campagne bepalen. Wij bouwen voor iedere adverteerder een maatwerkmodel met daarin de unieke factoren die van invloed zijn op jouw campagne. Daarmee geven we een nauwkeurig inzicht in het effect en de ROI van je campagne, wat handvatten biedt voor verdere optimalisatie.

Meer weten?
Neem contact op met Bart Massa via Bart.Massa@validators.nl of 06-30 40 42 97