Institute for

Brand Analytics

Onder de noemer Institute for Brand Analytics bundelen de Vrije Universiteit Amsterdam en Validators krachten op het gebied van brand analytics. Gezamenlijk onderzoeken we welke Brand Metrics effect hebben op de marktpositie van merken.

Merkpositie bepalen

Institute for Brand Analytics focust zich op het toepasbaar maken van vernieuwende inzichten in de marketingwetenschap, die merken en hun marktpositie meer stuurbaar kunnen maken. Onderdeel van deze samenwerking is het aanstellen van promovendus Noud Schartman die een brug zal slaan tussen wetenschap (VU) en praktijk (Validators). Dit onder ze bezielende leiding van prof. dr. Peeter Verlegh.

Peeter Verlegh: ‘Wetenschap en praktijk kunnen veel van elkaar leren, maar kunnen elkaar ook inspireren en tot grotere hoogtes brengen. Dat is precies wat we in deze samenwerking van plan zijn: op basis van theorie, data en analyse nieuwe inzichten verwerven en het marketingvak verder brengen.’

 

 

Effectief merk meten

Het werk van Byron Sharp heeft ervoor gezorgd dat  er in de afgelopen jaren meer en meer aandacht is voor marketingwetten gebaseerd op data. Deze nieuwe inzichten vormen de basis voor het merkonderzoek dat Validators doet voor vele grote merken als ANWB en PON. In deze samenwerking zetten we data science en gedragsonderzoek in om de logica van deze marketingwetten te valideren. We optimaliseren methodes en statistieken. 

Martin Leeflang, CEO Validators: ‘De ambities zijn groot. Met het Institute for Brand Analytics maken we een eerste stap naar een meer open platform tussen wetenschap en commercie. Op het gebied van onderzoek naar merk en marktposities is zo’n samenwerking erg wenselijk. Tot nu toe houdt iedere expert er zijn eigen filosofie op na, VU en Validators streven naar een meer gevalideerde benadering, zoals het Ehrenberg-Bass Institute dat ook heeft gedaan.’

 

Brands in categories

 Eerder verscheen hierover ook de whitepaper ‘Wat iedere marketeer moet weten: Hoe belangrijk zijn merken?’

 

 

MEER WETEN?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bart Massa via

bart.massa@validators.nl of +31 (0)20 -716 3775