ISO 20252:2019
Statement of Applicabillity (SoA)
22-07-2021 / Security Officer
Validators B.V.
Locatie: Amsterdam

 

Validators B.V. is een full service onderzoeksbureau gespecialiseerd in het meten van communicatie en gedrag. Wij blenden neuro- en data science en maken zo (on)bewust gedrag meetbaar en stuurbaar. Validators werkt voor een voor en diversiteit aan opdrachtgevers en voert onderzoeken uit onder consumenten, zakelijke doelgroepen en andere stakeholders.

Validators heeft ervoor gekozen om sampling (including access panels), fieldwork, physical observation, self-completion en data management & processing deel uit te laten maken van de ISO 20252 certificering in overeenstemming met de Annexen A, B, C, E en F.

 

Annex Van toepassing Niet van toepassing Omschrijving 
Annex A: sampling including access panels X  Ingekochte samples bij panelleveranciers, door opdrachtgevers aangeleverde samples 
Annex B: Fieldwork X  Face to face onderzoek gecombineerd met fysieke metingen 
Annex C: Physical Observation X  Uitvoeren van fysieke metingen, zoals eye-tracking op locatie 
Annex D: Digital observation  X Niet in productaanbod 
Annex E: Self-completion X  Opzet van online kwantitatief onderzoek, dataverzameling online kwantitatief onderzoek 
Annex F: Data Management and processing X  Dataprocessing bestaande uit programmeren, coderen, editen, tabelleren, analyseren, etc.