Joinby verhoogt user experience met FunnelFlow

Joinby is een app waarmee je een sociaal community platform kunt opzetten, om zo diverse doelgroepen laagdrempelig met elkaar in contact te brengen. Momenteel richt de app zich vooral op scholen, universiteiten en gemeenten. Als lid van een community kan je binnen de app op verschillende manieren in contact komen met anderen, zoals via een club, activiteit of via de personenzoeker.

In een nieuwe versie van de app wordt een functie toegevoegd om doelgroepen op nog een manier met elkaar in contact te brengen, namelijk via een digitale prikbord functie. Joinby wil weten of het gebruikers makkelijk lukt om een bericht op het prikbord te plaatsen, of dat er nog verbeterpunten zijn.

ux

FunnelFlow voor gedetailleerde en gedragsmatige inzichten

Met behulp van FunnelFlow heeft Validators een UX opdracht opgezet waarin nieuwe gebruikers werd gevraagd om te starten met het maken van een bericht voor het prikbord. Daarbij was het belangrijk om te kijken naar hoe mensen navigeerden.   

Doordat je in FunnelFlow zelf functies kan toevoegen aan afbeeldingen, zijn simpele printscreens van de benodigde webpagina’s voldoende om een usability opdracht te maken. In FunnelFlow worden de knoppen voorzien van de juiste functies en kan je aangeven over welke andere onderdelen je inzichten wilt, zonder dat er een functie aan gekoppeld hoeft te worden. Hierdoor is het mogelijk om inzicht te krijgen in de mate waarin de gewenste funnels worden doorlopen, maar ook waar bezoekers klikken die niet een van deze funnels volgen.

Zodra de respondenten op het juiste tekstvak klikten, hadden de opdracht voltooid en kregen zij enkele vragen over de opdracht.

Met FunnelFlow verzamel je in korte tijd data van jouw gewenste doelgroep

Joinby richt zich voornamelijk op jongeren en studenten. Voor dit onderzoek is daarom gekozen om honderd jongeren tussen de 18 en 30 jaar te werven die nog geen ervaring hadden met de Joinby app. Aan alle jongeren is gevraagd of zij momenteel student waren, zodat in de analyse een extra focus gelegd kon worden op studenten. Met behulp van een panelleverancier was de gewenste data binnen drie dagen binnen.

Real time inzichten en verdiepende analyses met enkele muisklikken

FunnelFlow biedt inzichten die je ook met mousetracking op live websites kan verzamelen, zoals een funnel, clickmaps en inzicht in individuele muis en klikpaden. Naast dat FunnelFlow het mogelijk maakt deze inzichten ook al te verzamelen in de ontwerpfase, geeft FunnelFlow ook gedetailleerdere inzichten. Zo zijn diepgaande analyses per pagina mogelijk en is het mogelijk FunnelFlow resultaten van verschillende groepen met elkaar te vergelijken.

Deze user journey analyse (funnel) leert dat vrijwel alle nieuwe gebruikers een bericht weten te starten als ze op de startpagina een van de twee juiste knoppen weten te vinden.

Dit inzicht is opgevolgd met een verdiepende analyse op de startpagina door te kijken naar waar men klikt om te starten. Met name een vergelijking van respondenten die het plaatsen van een bericht als makkelijk of moeilijk hebben ervaren, gaf veel extra inzicht.

Hoe ziet zo’n clickmap er dan uit?

                                                                                      1. Clickmap eenvoudige opdracht    2. Clickmap complexe opdracht

Deze analyse (zie afbeelding 2) laat duidelijk zien dat user experience van bij het plaatsen van een prikbordbericht sterk samenhangt met waar gebruikers het eerste klikken. Een verbetering in de navigatie naar het prikbord op de startpagina kan dus de gebruikerservaring sterk verhogen.

Dit is een van de voorbeelden hoe FunnelFlow i.c.m. survey data wordt gebruikt, maar er zijn er veel filters en splitsingen mogelijk, omdat je de survey data kan koppelen aan de FunnelFlow data. Hierdoor kan je een filter of splitsing maken op elke vraag die in de survey is meegenomen.

Optimalisatiepunten die je meteen kan meenemen in jouw ontwerpproces

Op basis van dit onderzoek hebben we een aantal praktische adviezen gegeven om de user experience bij het plaatsen van een prikbord bericht te verbeteren die Joinby meteen heeft gebruikt in het ontwerpproces. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat Validators heeft geadviseerd om menunamen in te korten, zodat alle menu namen direct in beeld zijn. Ook hebben we geadviseerd om first time gebruikers een korte rondleiding/instructie over de homepage te geven.

 

‘De inzichten uit FunnelFlow waren zeer waardevol! Initieel was ik iets sceptisch over de bruikbaarheid voor een gebruikersonderzoek van onze mobiele app, aangezien je in de tool zelf test in plaats van in onze eigen app. Maar met de resultaten weten we nu heel duidelijk met welk doel gebruikers onze app gebruiken, hoe gebruikers door de app heen bewegen en waar in de app dingen nog onduidelijk zijn. Met de FunnelFlow inzichten kunnen we concreet aan de slag om onze app te verbeteren!’

Bas Kremer Hovinga

Productontwikkeling & support, Joinby

Wil je meer weten over de mogelijkheden van FunnelFlow?

Neem dan contact op met Jelmer.Wit@validators.nl