Kwaliteit en certificering

 

 

Voor de uitvoering van onderzoeken heeft Validators strenge kwaliteitseisen.
Om deze te kunnen borgen voldoet Validators aan de volgende normen:

 

ISO 20252: 2019

Deze norm geeft een algemene kwaliteitsstandaard weer die naast specifieke eisen met betrekking tot de opzet en uitvoering van marktonderzoekprojecten, ook eisen stelt aan de kwaliteitsbewaking in het algemeen binnen de voor deze norm gecertificeerde marktonderzoekbureaus. Hier vind je het bijbehorende Statement of Applicability.

ISO 27001:2017

ISO 27001:2017 is de databeveiligingsnorm. Iedere dag verwerkt Validators diverse vormen van informatie van derden op een veilige manier. 

Fair Data

Fair Data is een keurmerk van de MOA dat consumenten inzicht biedt in welke Marketing, Insights en Analytics organisaties op verantwoorde wijze met data en persoonsgegevens omgaan. Validators voert dit keurmerk, en houdt zich aan alle Fair Data gedragsregels.