Media Mixed Modelling

Data gedreven keuzes maken op het gebied van marketing en communicatie

Wil jij als organisatie ook meer data-driven worden? Strategische keuzes over je campagne onderbouwen met feiten? Wij specialiseren ons op het gebied van Media Mixed Modelling (Communications Analytics) en helpen je met iedere stap in dit proces: het verzamelen en organiseren van de data, het uitvoeren van doelgerichte analyses en het vertalen van analyses naar een praktisch en helder advies.

Neem meteen contact op >>

 

 

Data management

Van verschillende databronnen naar een digitaal overzicht.

Analyse

Het bij elkaar brengen van data zorgt voor belangrijke inzichten.

Advies

Optimaliseer de aankomende campagne aan de hand van een helder advies.

 

Data Management

Data kan ontzettend veel inzichten bieden, als je maar weet waar je naar moet zoeken. Wij geven advies over welke data interessante inzichten kan bieden en helpen je om deze te verzamelen, te valideren en te organiseren. Het belangrijkste is dat de verschillende databronnen goed op elkaar aansluiten; alleen dan krijg je een volledig overzicht van al je inspanningen en resultaten. Wij helpen je om de online en de offline wereld met elkaar te verbinden en zo grip te krijgen op je campagne. Dit betekent concreet dat we je helpen met:

 • Verzamelen en koppelen van data (intern en extern)
 • Data Cleaning
 • Data visualisatie

 

 

Analyse

Met goed georganiseerde data kan je ontzettend veel vragen beantwoorden. Wat is nou precies het toegevoegde effect van mijn campagne geweest? Welke media heeft daar goed in gepresteerd? We bepalen niet alleen de effectiviteit van al je campagne-inzet maar geven ook antwoord op complexere vraagstukken. Wat draagt mijn branding campagne bij aan mijn performance doelstellingen? Is er synergie te creëren als ik verschillende media tegelijkertijd inzet? Voor elk type organisatie bieden wij analyse mogelijkheden om interessante marketing vraagstukken te beantwoorden. Denk daarbij aan:

 • Optimaliseren van de inkoop bij jouw volgende campagne
 • Inzicht in de prestaties van iedere flight
 • Een nauwkeurige en uitgesplitste blik op de resultaten per mediumtype
 • Inzoomen op de tijdstippen dat de consument bereikt wordt
 • Effecten door gelijktijdige inzet van verschillende mediumtypen
 • Factoren die invloed hebben op jouw publiek

 

 

Advies

De resultaten uit de analyses bieden waardevolle inzichten, maar de interpretatie hiervan is nog belangrijker: hoe vertaal je deze nieuw verworven inzichten naar praktische sturing en helder advies? Bij Communication Analytics werken we in multidisciplinaire teams en combineren zo expertise op het gebied van marketing, data science en econometrie. Allemaal met één doel: jou helpen om de volgende campagne nóg beter te maken. Een greep uit de zaken waarmee we je van dienst kunnen zijn:

 • De resultaten vergelijken met informatie uit onze benchmark
 • Hoe inefficiënt ingezet budget een efficiënt kan worden
 • Optimaliseren van de inkoop bij jouw volgende campagne 

 

‘We wilden een 360 graden inzicht in de effectiviteit van onze online en offline marketing inzet om het maximale rendement uit ons budget te halen. Met Communication Analytics krijgen we niet alleen deze inzichten op korte termijn, maar is het ook mogelijk dit direct te vertalen naar concrete verbeteringen.’

Sacha Pepermans

Marketing Intelligence, KIA Motors

Meer weten?

Bart Massa

Bart Massa

Business Manager

Meer weten?

Bart Massa

Business Magager

06 30 40 42 97

Bart.Massa@validators.nl