Het effect van de campagne in kaart

Merk & Campagne Effectonderzoek

Brandtracking

Een merk is continue in ontwikkeling. Door een trackingonderzoek op te zetten wordt exact duidelijk hoe het merk zich door de tijd ontwikkelt. Daarnaast wordt ook voorkeur, overweging, bezoekintentie en de kennis over het merk gemeten. Belangrijk in onze Brand Tracker is de focus op Customer Needs. Hierdoor kan de stem van de consument middenin de organisatie gehoord worden en wordt de organisatie geïnspireerd om aan de behoefte van de klant te voldoen.

Brandtracking

De basisopzet van de brand tracker brengt de ontwikkeling van het merk en de campagne door de tijd in kaart. Niet alleen worden alle resultaten grafisch weergegeven door de tijd, onze concrete conclusies geven tevens aan op welke punten de merken goed en minder goed presteren. Dit wordt vertaald naar concrete aanknopingspunten voor de inrichting van toekomstige campagnes.

Impliciete associaties

Aanvullend op de brand tracker kan de Implicit Assocation Test (IAT) ingezet worden om het merkimago inzichtelijk te maken aan de hand van onbewuste associaties die de doelgroep heeft met het merk. Voordeel van deze methode is dat merkimago wordt gemeten zonder sociaal wenselijke antwoorden en dat fluctuaties in merkimago beter zichtbaar worden dan met expliciete vragen.

Social Media Impact

Met onze techniek volgen wij exact wat er op social media gebeurt omtrent de campagne en de merken. Deze ‘nieuwe’ media zijn een digitale versie van mond-tot-mond reclame en daarom een belangrijke pijler voor het success van een campagne. Tevens kunnen resultaten worden gelinkt aan bijvoorbeeld websitebezoek om een compleet beeld te krijgen van de effectiviteit van de campagne online.

Merkbouw

Met behulp van de mediabestedingen wordt in kaart worden gebracht welk medium het meest bijdraagt aan de merkbouw (zie voorbeeld grafiek). Welke investering in media-inzet levert de hoogste ROI op merkbouw? Door brand tracking cijfers te relateren aan mediabestedingen, websitebezoek en verkoop wordt inzichtelijk of de campagne de gewenste effecten heeft gehad en welk medium het meest effectief is voor merkbouw.

Campagne effect

Als adverteerder wil je uiteraard weten of de campagne en het geïnvesteerde mediabudget een succes is geweest. In de meest eenvoudige vorm wordt het effect voorafgaand en na afloop van de campagne gemeten op bijvoorbeeld merk, herkenning uiting en de boodschap van de campagne. Een geavanceerdere vorm volgt wekelijks de effecten van de campagne op meerdere KPI’s.

Effectonderzoek

Voor kleinere campagnes is een effectonderzoek een uitstekend instrument om te bepalen wat de invloed is geweest in de doelgroep. In de opzet zijn meerdere onderzoeksmethoden mogelijk die het effect van de campagne inzichtelijk maakt voor de adverteerder. Een klassieke methode is voorafgaande aan de campagne een 0 meting te doen en na afloop een 1 meting uit te voeren. Het verschil tussen beide metingen is dan simpel gezegd toe te wijzen aan de campagne. We bieden meerdere alternatieve methoden en technieken waarmee wij het effect in kaart brengen.

Continue Effectonderzoek

Als een adverteerder gedurende het hele jaar verschillende campagnes voert dan is een continue effectonderzoek uitermate geschikt om effecten te blijven monitoren. Daarmee worden campagnes onderling te vergelijken en krijgt een adverteerder inzicht in het effect op de doelgroep. Dit type onderzoek is grootschalig en maatwerk waarin wij allerlei technieken stoppen variërend van Opportunity to See (OTS) en Implicit Association Testing (IAT) en vormt ook vaak de basis voor ROI onderzoek.

Data gedreven ROI onderzoek

Wil jij als organisatie ook meer data-driven worden? Strategische keuzes over je campagne onderbouwen met feiten? Communication Analytics specialiseert zich op het gebied van Marketing Analytics en helpt je met iedere stap in dit proces: het verzamelen en organiseren van de data, het uitvoeren van doelgerichte analyses en het vertalen van analyses naar een praktisch en helder advies.

Wij leveren geen data rapporten

Wij geven concrete adviezen en grafische input voor verbetering