Privacy statement Validators 

Inleiding 

Validators neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met privacy@validators.nl. 

Wie is Validators? 

Validators is de besloten vennootschap Validators, kantoorhoudende te (1021 KN) Amsterdam aan Johan van Hasseltweg 39C, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60570369. Wanneer Validators jouw persoonsgegevens verwerkt, is Validators de verwerkingsverantwoordelijke. 

Hoe gebruikt Validators jouw gegevens? 

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Validators persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Validators voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Validators worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom. 

Dienstverleningklantenbeheer en financiële administratie 

Doeleinde: Financiële administratie 
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo 
Grondslag: Wettelijke verplichting 
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
  
Doeleinde: Facturatie 
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo 
Grondslag: Wettelijke verplichting 
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
  
Doeleinde: CRM 
Gegevens: Naam, E-mailadres, Locatie, Telefoonnummer 
Grondslag: Gerechtvaardigd belang 
Betrokken belang: Commercieel belang 
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
  
Doeleinde: Sollicitatie 
Gegevens: Naam, E-mailadres, Locatie, Telefoonnummer 
Grondslag: Gerechtvaardigd belang 
Betrokken belang: Commercieel belang 
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
  

Marketing 

Doeleinde: Direct marketing 
Gegevens: Naam, E-mailadres 
Grondslag: Gerechtvaardigd belang 
Betrokken belang: Commercieel belang 
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
  
Doeleinde: Social media marketing 
Gegevens: Naam, E-mailadres 
Grondslag: Gerechtvaardigd belang 
Betrokken belang: Commercieel belang 
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
  

Website 

Doeleinde: Website analytics 
Gegevens: Surfgedrag, Locatie 
Grondslag: Gerechtvaardigd belang 
Betrokken belang: Commercieel belang 
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
  
Doeleinde: Chatfunctie 
Gegevens: User ID, Inhoud van het bericht 
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst 
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
  

Onderzoek & Ontwikkeling 

Doeleinde: Marktonderzoek 
Gegevens: Gewoonten, Levensstijl, Sociale contacten, Bezittingen, Reisgedrag, NAW-gegevens, E-mailadres, Gezondheidsgegevens 
Gddrondslag: Uitvoering van de overeenkomst 
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
  

Hoe verkrijgt Validators jouw persoonsgegevens? 

Validators heeft gegevens over jou in bezit, omdat Validators die gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijnPanelleveranciersklanten. 

Wat zijn jouw rechten? 

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan: 

Inzage 

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Validators over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. 

Wijzigen 

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Validators. Je kunt verzoeken dat Validators je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. 

Beperken van de verwerking 

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Validators te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. 

Recht van bezwaar 

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Validators of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking. 

Gegevensoverdracht 

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Validators te verkrijgen. Validators zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen. 

Toestemming intrekken 

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Validators je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren. 

Reactie door Validators 

Een verzoek kan verstuurd worden naar privacy@validators.nl. Validators zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Validators een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Validators je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen. 

Ontvangers van de persoonsgegevens 

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan: 

  • Subverwerkers 
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Validators 

Het kan zijn dat Validators verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting. 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Validators ze? 

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Validators worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Validators worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting. 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd? 

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen. 

Waar kan je terecht met klachten en vragen? 

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Validators je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar privacy@validators.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Validators jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar privacy@validators.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.