Shopper experience, retail- en verpakkingsonderzoek

Een consument beslist binnen enkele seconden wel of niet uw product te kopen.

Verpakkingsonderzoek

De verpakking is een van de hoofdredenen dat jouw product wordt gekocht. Een effectieve verpakking hebben is essentieel om een product aan de man te brengen. Met geavanceerde technieken als Eyetracking en Persuasion Association Test (PAT) wordt het effect van het design op de consumenten getest. Deze technieken kunnen waar wenselijk worden gecombineerd met kwalitatieve (diepte)interviews.

Diverse variabelen hebben effect op de kracht van een verpakking en met een reeks technieken zijn wij in staat iedere variabele onder de loep te nemen en input tot optimalisatie te leveren. Wij gaan graag samen met jou het gesprek aan om de beste combinatie aan technieken en methoden in te zetten om het gewenste resultaat te behalen.
eyetracking in schapomgevingen voor verpakkingsonderzoek en schaponderzoek
Veel gestelde vragen:

 • Wat is het kijkgedrag van de consument op de verpakking?
 • Welke van de designs communiceert het beste de inhoud van de verpakking?
 • Welk design heeft het meeste kans om succesvol te worden?
 • Welke verpakking wordt het beste gewaardeerd door de potentiële kopers?
 • Welk design valt het beste op in een schapomgeving?
 • Hoe kan het design effectiever worden gemaakt?
 • Wat is het effect van het design op de koopbereidheid en prijselasticiteit?
 • Welke verpakking wordt het beste herkend door potentiële kopers?
Eyetracking is bij uitstek een techniek om de kwaliteit van een verpakking te onderzoeken. Het registreren van het onbewuste kijkgedrag levert een schat aan informatie waaruit belangrijke variabelen gehaald worden die het effect van de verpakking beschrijven. Respondenten zien de verpakkingen op een scherm of in een daadwerkelijk schap, afhankelijk van de status van de designs. Door het uitvoeren van simpele shop- en/of zoekopdrachten wordt het normale aankoopgedrag nagebootst. De verpakkingsontwerpen tonen we in hun natuurlijke omgeving om zo de verpakkingen direct af te zetten tegen de concurrentie.

 

We kijken naar:

 • De tijd om een product te vinden
 • De elementen op de verpakking die bekeken worden
 • Het cognitief verwerken van informatie op verpakkingen
 • Verwarring met verpakkingen van concurrenten
 • De hoeveelheid aandacht voor jouw verpakking versus de aandacht voor anderen

Bij deze methode bieden wij ook de mogelijkheid om een combinatie te maken met kwalitatieve interviews. Hiermee gaan we nog een laag dieper en achterhalen we niet alleen de effectiviteit van de verpakking met eyetracking maar weten wij ook hoe een consument over de verpakking denkt.

In een concrete rapportage wordt gefundeerd uitspraak gedaan over de kracht van het design. Daarnaast geven wij, waar mogelijk, input om de creatie te optimaliseren. Met dit onderzoek zorgen wij samen voor een effectievere verpakking!

Een eerste stap richting een goede verpakking is gezet op het moment dat een consument het design ziet in de schap omgeving. Vervolgens is het belangrijk om dit korte contact moment direct om te zetten in het creëren van interesse om het product aan te schaffen. Om dit te kunnen bewerkstelligen moet de verpakking de consument verleiden. Met onze Pesuasion Association Test (PAT) bieden wij de mogelijkheid om de verleidende kracht van de verpakking te meten. Consumenten nemen in een winkel zeer snel de keuze voor een product, dit proces duurt vaak niet langer dan 2 seconden waarbij een keuze tussen vele verpakkingen wordt gemaakt. Met onze PAT wordt dit proces nagebootst en getoetst welk design de meeste kans zal hebben om gekozen te worden.
Zo snel mogelijk communiceren wat een verpakking bevat is lastig, zeker vanwege het snelle oriëntatie/kijkgedrag van een consument. Met onze Tachistoscoop methode achterhalen wij de mate waarin een verpakking wordt herkend en de inhoud communiceert. Respondenten worden zeer kort blootgesteld aan de verpakking waarna zij diverse vragen beantwoorden. Vervolgens wordt de exposuretijd steeds meer verlengd om de totale herkenning van de verpakking te meten. Hoe hoger de herkenning bij korte exposures, hoe beter de verpakking te herkennen is. Naast de herkenbaarheid van het merk wordt ook gekeken naar de communicatie van de inhoud van de verpakking, welke smaak betreft het, wat is de inhoud, etc.

Schaponderzoek

Binnen 1 à 2 seconden maakt een consument een keuze voor het schap. Vallen jouw concurrenten beter op dan jouw verpakking, dan heb je een probleem. Zorg ervoor dat de verpakking zodanig is gepositioneerd dat het de aandacht van de consument pakt.

Bepalend voor de opvallendheid en vindbaarheid en dus de verkoop van het product is onder meer de schap positie, de concurrentie en de kwaliteit/herkenbaarheid van de verpakking. Door deze variabelen in kaart te brengen bij concept verpakking kan vroegtijdig bij worden gestuurd om te optimaliseren of kan een keuze worden gemaakt tussen verschillende conceptverpakkingen.

Met behulp van eyetracking en online onderzoek achterhalen wij wat de beste positie binnen het schap is voor het product. Waar trekt het de meeste aandacht en op welke locatie zullen de verkoopresultaten het hoogst zijn.

Veel gestelde vragen:

 • Wat is het effect van wijzigingen in verpakking binnen het schap?
 • Leidt een nieuwe verpakking tot meer verkopen?
 • Hoe presteert mijn verpakking t.o.v. van de concurrentie?
 • Waar in het schap krijgt mijn verpakking te meeste aandacht?

Het onderzoek geeft inzicht in hoe de consument de verpakking binnen het schap beoordeelt, hoe hij navigeert en hoe de verpakking beter gevonden kan worden.

Shopping experience

Een consument neemt 9 van de 10 aankoop beslissingen ter plekke in de winkel. Hoe wordt de consument beïnvloed en welke verpakking of welk Point Of Sale (POS) materiaal wordt er in het aankoopproces gezien? Shopping experience richt zich specifiek op het aankoopgedrag en de contactmomenten in een winkel. Het onderzoek bestaat uit kwalitatief onderzoek als interviews en observaties gecombineerd met geavanceerde neurotools (o.a. eyetracking bril). Met deze neurotools wordt het bewuste en onbewuste consumenten gedrag accuraat in beeld gebracht. Shopping experience onderzoek is inzetbaar voor alle type retailers van supermarkt tot en met de doe-het-zelf zaak.

Veel gestelde vragen:

 • Zorgt het POS materiaal voor meer verkopen in de winkel?
 • Valt mijn shop-in-shop genoeg op voor mijn doelgroep?
 • Slaat de nieuwe indeling van mijn winkel aan bij mijn doelgroep?

Maak jouw verpakking de uitblinker van het schap