Verleid de bezoeker tot meer conversie

Usability onderzoek

Online usability testing

Kom erachter hoe bezoekers zich gedragen op jouw website of klikmodel. Iedere klik van een respondent wordt geregistreerd zodat duidelijk wordt welke routes af zijn gelegd. Is jouw doelgroep in staat om de belangrijke informatie te vinden en zo niet, hoe kan dit op worden gelost? Ons systeem is zo gebouwd dat wij uw live website of een offline versie (HTML of klikmodel) in onze eigen online tool tonen. Respondenten hebben hierdoor het idee op uw website de opdrachten uit te voeren. Deze techniek stelt ons in staat om al het gedrag van de respondenten te registreren in de meest realistische situatie, onder een grote steekproef.

Dit onderzoek is uitermate geschikt om te achterhalen of een website of klikmodel gebruiksvriendelijk werkt. Ook voor het uitvoeren van A/B testen is deze methode bij uitstek geschikt.

Mobile Device UX

60% van al het webverkeer komt vandaag de dag via een mobiel apparaat. Vanwege dit grote aandeel is het belang van usability tests gericht op deze devices van groot belang. Wij beschikken over technieken die het mogelijk maken om eyetracking op mobiele apparaten zoals smartphones en tablets uit te voeren. Als toevoeging op een zeer sterk user experience onderzoek waarbij gefocust wordt op gebruiksvriendelijkheid, motivatie en verleiding is dit een uiterst complete methode om een website of applicatie te verbeteren.

a test usability testing
b test usability testing

Kwalitatief usability

Twee pijlers die in grote mate het succes van een website bepalen zijn uiteraard de gebruiksvriendelijkheid maar ook de verleiding van de bezoeker door de website. Gebruiksvriendelijkheid is te alle tijde essentieel voor het slagen van een website of applicatie. Immers, een bezoeker moet snel en moeiteloos de gevraagde informatie/producten vinden en conversie maken.

Een net zo essentiële variabele die het succes van je website bepaalt is de mate van verleiding. Is jouw website in staat om de bezoeker te prikkelen en uiteindelijk over te halen om die conversie te maken? Met onze onderzoeken gaan wij diep in op de kern van gebruiksvriendelijkheid én de verleiding. User experience kwalitatief onderzoek met de toevoeging van eyetracking biedt zeer helder inzicht in de kwaliteit van de website of applicatie en zorgt tevens voor concrete input voor optimalisatie. In dit onderzoek speelt verleiding een grote rol en hier wordt door onze interviewers ook nadrukkelijk de focus op gelegd.

Optioneel wordt met een onderzoek onder een grote steekproef de achtergrond, wensen en triggers van de doelgroep in kaart gebracht. Dit biedt een kijkje in de besluitvariabelen van de consumenten. Deze waardevolle inzichten helpen u en ons om de website te optimaliseren en een hogere conversie te behalen. Met behulp van onze Mock-ups zorgen wij ervoor dat verbeteringen direct visueel inzichtelijk zijn.

Verleid de bezoeker voor meer conversie