Validators start ontwikkeltraject met impliciete technieken voor Dienst Publiek en Communicatie

Voor iedereen die D. Kahneman, A. Dijksterhuis, T.D. Wilson, V. Lamme enigszins volgt een bekend verhaal: het onbewuste speelt een zeer belangrijke rol in het vormen van onze meningen, beslissingen en gedrag. Steeds meer onderzoekers en marketeers beginnen het belang hier ook van in te zien. Zij integreren meer en meer nieuwe onderzoekstechnieken om het onbewuste te kunnen meten ten behoeve van hun marketing- en campagnestrategie.

Drietal impliciete onderzoekstechnieken
Ook binnen de overheid en in het bijzonder bij de Dienst Publiek en Communicatie (DPC), wordt al een aantal jaar onderzocht wat het belang van kennis over onbewuste processen is in de evaluatie en het vormgeven van campagnes en hoe dit gemeten kan worden. Sinds 2017 ondersteunt Validators samen met Prof. Peeter Verlegh en Dr. Jiska Eelen (Vrije Universiteit Amsterdam) DPC in deze zoektocht. Validators heeft daartoe een drietal onderzoekstechnieken ontwikkeld om opvattingen, meningen en actiebereidheid op onbewust niveau te kunnen meten. De technieken worden toegepast in tenminste drie verschillende campagnes om het effect op impliciet niveau te kunnen evalueren en te optimaliseren.

Kennisdeling tijdens de Innovatieparade
Onlangs werd een deel van de resultaten gepresenteerd tijdens de Innovatieparade in de Koninklijke Schouwburg te Den Haag. Tijdens deze Innovatieparade werd onder andere gepresenteerd hoe de impliciete technieken van Validators antwoord hebben gegeven op de vraag: “Kan een campagne echt bijdragen aan het verbeteren van de houding om actie te ondernemen bij twijfel over geweld in huiselijke kring?”.

Wil je meer informatie over onze methodes om impliciet gedrag en attitudes te kunnen meten? Of wil je ze inzetten om jouw campagne te evalueren en te optimaliseren? Neem gerust contact op met Bart:

Bart Massa

Bart Massa

Business Manager